Wednesday, July 7, 2010

Futuwwah

Bismillahirrahmanirrahim...

Sabda Rasulullah s.a.w.:
"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh."
[Riwayat Bukhari dan Baihaqi]


Dipetik dari Bab Futuwwah, Risalah Al-Qusyairiyyah - Imam 'Abd Karim Ibn Hawazin Al-Qusyairi:


"Futuwwah (kesatriaan) adalah memiliki akhlak yang baik."
[Umar bin Uthman Al-Makki r.a.]

"Futuwwah ertinya mengikuti Sunnah (kerana Rasulullah s.a.w. sendiri adalah Satria terulung)."
[Sahl bin Abdullah al-Tustari r.a.]

"Futuwwah ertinya setia dan tidak melanggar batas yang ditetapkan Allah."
[Imam Al-Qusyairi]

"Futuwwah ertinya seseorang harus selalu memberi perhatian terhadap orang lain."

Rasulullah s.a.w. bersabda:
'Allah s.w.t. memberikan perhatian kepada keperluan seorang hamba selama hamba itu menjaga keperluan saudaranya."
[Imam Al-Qusyairi]

"Kesempurnaan sifat futuwwah hanya ada pada Rasulullah s.a.w. sahaja, kerana pada Hari Kebangkitan semua orang akan mengucapkan: 'Diriku, diriku'. Sedangkan Rasulullah s.a.w. akan menyatakan: 'Ummatku, ummatku'."
[Syeikh Abu Ali Ad-Daqqaq]

"Futuwwah ertinya menahan diri dari menyakiti hati orang lain dan menawarkan kemurahan hati."
[Imam Al-Junaid Al-Baghdadi]

"Futuwwah ertinya kamu tidak membenci orang miskin tapi tidak pula menghindari orang kaya."
[Imam Al-Junaid Al-Baghdadi]

"Futuwwah ertinya bersikap murah hati dengan apa sahaja yang telah dianugerahkan kepadamu, dan menyembunyikan kesulitan-kesulitanmu."
[Imam Al-Qusyairi]

"Futuwwah bererti seseorang tidak menganggap dirinya lebih tinggi (yakni, lebih mulia) dari orang lain."
[Imam Al-Qusyairi]

"Orang yang bersifat futuwwah adalah dia yang tidak mempunyai musuh."
[Abu Bakr Al-Warraq]

"Futuwwah bererti kamu adalah musuh bagi dirimu sendiri, kerana Allah."
[Muhammad bin Ali At-Tirmidzi r.a.]

"Futuwwah adalah perbuatan bijak yang kamu lakukan tanpa melihat dirimu dalam perbuatan itu."
[Imam Al-Qusyairi]

"Futuwwah ertinya kamu tidak berpaling ketika seseorang yang memerlukan datang mendekatimu."
[Imam Al-Qusyairi]

"Futuwwah ertinya kamu tidak bersembunyi dari orang yang yang mencarimu."
[Imam Al-Qusyairi]

"Futuwwah ertinya kamu tidak mengumpulkan harta kekayaan (untuk disimpan lalu dibanggakan) dan tidak mencari-cari alasan (untuk tidak bersedekah)."
[Imam Al-Qusyairi]

"Futuwwah adalah jika kita diberi sesuatu, kita bersyukur; dan jika tidak diberi, kita bersabar." [Syaqiq Al-Balkhi]

"Futuwwah adalah jika kita diberi sesuatu, kita berikan kepada orang lain. Dan jika kita tidak diberi, kita bersyukur."
[Imam Ja'afar bin Muhammad As-Sadiq r.a.]

"Manusia yang futuwwah (bersifat kesatriaan) adalah orang yang berani menghancurkan berhala. Berhala setiap manusia adalah hawa nafsunya sendiri. Maka, orang yang melawan hawa nafsunya adalah orang yang benar-benar futuwwah."
[Imam Al-Qusyairi]

"Futuwwah bererti bahawa hal-hal yang abadi mahupun fana' sama sahaja bagimu."
[Muhammad bin Ali At-Tirmidzi r.a.]

"Muruwwah (kemuliaan) adalah bahagian dari futuwwah (kesatriaan). Ia bererti berpaling dari dunia ini dan juga akhirat, dengan bangga menjauhi keduanya (untuk hanya bersama-Nya)."
[An-Nasrabadhi]


ALlahu a'lam.

[Mahu Futuwwah sentiasa ada dalam diri... ]

Dipetik dari tinta Firus Fansuri. Penuh Hikmah!

No comments: